155.rtp - České Budějovice

V průběhu mnoha reorganizací a redislokací RTV v letech 1950-1990 byla zrušena řada stanovišť RL techniky, zabezpečovacích objektů i týlových prostor.

Moderátor: Netopýr

Odpovědět
Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

155.rtp - České Budějovice

Příspěvek od Teka » 03.07. 2008 17:52

Útvar, z něhož vznikl 53.radiotechnický prapor se sídlem v Třebotovicích (VÚ 1738)

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Budování útvaru…

Příspěvek od Teka » 03.07. 2008 18:08

Píše se rok 1955. Na štábu 158.radiotechnického pluku, který měl velitelství v Praze-Butovicích, se mezi příslušníky štábu začíná proslýchat, že v rámci reorganizace protivzdušné obrany státu (PVOS) a v souvislosti s reorganizací tehdejší hlásné služby, se bude 158. hlásný pluk přemísťovat do jiné posádky a bude se z něj vytvářet dva nové radiotechnické pluky. A že dohady nebyly daleko od skutečnosti, to bylo zanedlouho potvrzené rozkazem ministra národní obrany, podle kterého se dnem 15.června 1955 vytváří z bývalého 158.hlásného pluku 158.radiotechnický pluk se sídlem v Žatci a 155. radiotechnický pluk se sídlem v Českých Budějovicích.

Jádro štábu nově vytvořeného 158.radiotechnického pluku tvořili vesměs příslušníci bývalého 158.hlásného pluku. Štáb 155. radiotechnického pluku se vytvářel z části také z příslušníků 158.hlásného pluku, z části z příslušníků od jiných útvarů. V praxi to vypadalo tak, že hlavní funkcionáři a náčelníci bývalého útvaru přešli jako celek k 158. radiotechnickému pluku a jejich zástupci nebo pomocníci přešli k nově vytvořenému 155.radiotechnickému pluku, kde měli tvořit jádro štábu útvaru. A jak už to v životě i na vojně při nějakém dělení bývá, nechá si ten, kdo rozděluje to lepší a na toho druhého zbyde to méně kvalitní. A tak to i ve skutečnosti bylo a nejen po stránce kádrové, ale i po stránce materiální. K novému útvaru přišli většinou mladí, méně zkušení důstojníci, bez jakékoli praxe, někteří sloužili předtím dokonce u jiných útvarů a druhů vojsk a teď měli velet a dělat náčelníky. Velením útvaru byl pověřen major Vladimír Lukáš.
Jelikož však byl ještě v té době v kurzu a pak na dovolené, funkci měl převzít až v říjnu, byl dočasně pověřen velením útvaru kapitán Jan Průcha, který byl ustanoven na funkci náčelníka štábu. Jeho štáb byl v počátcích také jenom torsem. Byl obsazen jen z poloviny a trvalo téměř půl roku, než se plně zorganizoval a mohl pravidelně a systematicky pracovat. V květnu 1955 obdržel kpt.Průcha rozkaz k provedení průzkumu v Českých Budějovicích a současně dohovor s tehdejším velitelem 1.stíhací letecké divize plk.Kůkelem, o možnostech umístění velitelství 155. radiotechnického pluku na letišti v Českých Budějovicích a o vybudování společného velitelského stanoviště. A tak jednoho květnového rána odjela do Českých Budějovic malá skupinka důstojníků, která měla tento úkol splnit.
Byli to: náčelník štábu kpt.Průcha, zástupce velitele mjr.Kušnír, náčelník velitelského stanoviště kpt.Eliáš a spojovací náčelník npor.Srnský. Velitel 1.stíhací letecké divize je sice přijal, ale slušným způsobem je zase vrátil zpět do Prahy s tím, že o žádné reorganizaci neví, natož o nějakém radiotechnickém pluku. Trvalo téměř týden, než se věci vysvětlily a ujasnily a mohlo se začít se skutečným budováním útvaru. Zajištěním ubytovacího prostoru pro štáb a zabezpečující jednotky byl pověřen npor.Krákora a tehdejší velitel 2.RTH npor.Urbánek.
Výstavbou VS kpt.Eliáš, npor.Srnský, por.Valeš a další. Bojová pohotovost na novém stanovišti byla stanovena na 1.červenec 1955. Uvážíme-li, že s budováním VS na Švábově Hrádku (prostor mezi Českými Budějovicemi a Litvínovicemi) se prakticky začalo až po 20.červnu 1955, byl to úkol skutečně těžký. Přesto byl splněn a velitel útvaru mohl o půlnoci z 30.června na 1.července hlásit bojovou pohotovost. Nemalým problémem bylo vybavení velitelského stanoviště (VS) vnitřním zařízením a zajištění spojení. Funkcionáři, pověření tímto úkolem téměř žádné zkušenosti neměli. Vždyť kde by je také vzali, když VS bylo jedním z prvních VS radiotechnických útvarů. Žádná předem vyrobená, typizovaná zařízení pro VS nebo spojovací zařízení, snad kromě kořistného zařízení „POVEL“, nebyla k dispozici. A tak se vše se dělalo tzv. na koleně. Například během jednoho dne a jedné noci vykopali příslušníci útvaru kynetu pro uložení zemního telefonního kabelu z Litvínovic až na Švábův Hrádek a tento kabel uložili. Nebo náčelník VS stavěl planšety, spojovací náčelník tahal kabely, staršina Soudný a rtn.Štětka vyrobili a zapojili vnitřní spojení VS. A tak 1.července 1955 převzal útvar střežení určeného mu prostoru odpovědnosti.

Zdroj: Kronika útvaru

První štáb 155.radiotechnického pluku České Budějovice:

Velitel: mjr.Lukáš
Zástupce velitele pro věci politické: npor.Orth
Zástupce velitele: mjr.Kušnír
Náčelník štábu: kpt.Průcha
Zástupce pro zásobování: kpt.Kravár
Zástupce pro věci technické: kpt.Homola
Zástupce pro RL a dělostřeleckou výzbroj: kpt.Hypš
Náčelník VS: kpt.Eliáš
Spojovací náčelník: npor.Srnský
Chemický náčelník: npor.Liška
Náčelník dělostřeleckého vyzbrojování: por.Mihalič
Autonáčelník: kpt.Kolmar
Proviantní náčelník: npor.Záborský
Ženijní náčelník: npor.Kaňka
Intendanční náčelník: npor.Dlabal
Hlavní lékař: kpt.Potměšil
Náčelník spisovny: ppor.Talířová
Lukas V.jpg
Orth.jpg
Kusnir.jpg
Prucha.jpg
Kravar.jpg
Hyps.jpg
Srnsky.jpg
Liska.jpg
Mihalic.jpg
Dlabal.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) Teka dne 17.07. 2008 17:09, celkem upraveno 1 x.

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Organizační "pavouk" pluku

Příspěvek od Teka » 04.07. 2008 22:28

V příloze přikládám schéma organisace 155.rtp České Budějovice k 15.červnu 1955.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Štáb a ubytovací prostory pluku

Příspěvek od Teka » 07.07. 2008 22:40

Přikládám ještě pár dobových fotografií štábu a ubytovacích prostor 155.rtp z roku 1955, které se nacházely v prostoru letiště Planá u Českých Budějovic.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Zdroj: Kronika útvaru
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Bojová zástava 155.radiotechnického pluku

Příspěvek od Teka » 11.07. 2008 15:47

Slavnostní předání bojové zástavy se uskutečnilo 30.dubna 1956 v Českých Budějovicích na sportovním stadionu „Na zelené louce“. Zástavu odevzdával veliteli pluku mjr. Lukášovi velitel PVOS generálmajor Josef Hrbáček. Slavnosti byli přítomni také velitel 1.obvodu PLOSÚ plukovník Munzar se ZVP obvodu majorem Málkem a náčelníkem hlásné služby obvodu podplukovníkem Štěpánkem.

Mezi přítomnými byl i velitel sousedního 158.radiotechnického pluku major Skřivánek. Prvním praporečníkem pluku se stal poručík Antonín Špindler a čestnou stráž tvořili četař základní služby Kamil Nagy a četař základní služby Václav Šlambora. Zástava byla umístěna ve vestibulu budovy štábu. V roce 1961, po zrušení 155.radiotechnického pluku, přechází zástava do vlastnictví 53.radiotechnického praporu a v roce 1990 zástava putuje do Vojenského historického ústavu v Praze.Dle pracovníka Vojenského historického ústavu Praha ,nyní bojová zástava 155.radiotechnického pluku se nachází v hlavním depozitáři VHÚ v Lešanech (není vystavena), kde se nachází i vojenské technické muzeum.

Zdroj: Kronika útvaru
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) Teka dne 17.07. 2008 17:49, celkem upraveno 4 x.

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Výstavba zařízení útvaru

Příspěvek od Teka » 11.07. 2008 16:09

V době formování útvaru součet všech staveb a stavebních prací byly ohromující. Byly vybudovány ohromné hodnoty, které měly podstatný vliv na zvyšování bojové pohotovosti útvaru, na zlepšení životních podmínek vojáků a zlepšení jejich prostředí. Budování probíhalo mnohdy za velmi obtížných podmínek, v časové tísni, zápasilo se s nedostatkem materiálu i pracovních sil. Některé stavby a zařízení vyrostly ve velmi krátkém časovém období.

Bylo by možno mluvit o tom, jak v časovém úseku několika málo týdnů či měsíců vyrůstala velitelská stanoviště v Bechyni, na Švábově Hrádku a Borku. Doplňování útvaru novou technikou neslo sebou i požadavek postavit pro ni vhodné objekty, vybavené vším potřebným, co souvisí s bojovým provozem této techniky. Byly to stavby ramp a náspů pro radiolokátory, bunkrů pro techniku a úkrytů pro živou sílu, velitelských stanovišť, vysílacích středisek a koneckonců i pozorovacích hlásek a pozorovacích věží. Stavěly se nové ubytovací prostory pro umístění vojsk a velitelství. Prováděly se rozsáhlé úpravy a přestavby nevyhovujících prostorů, budovaly se sklady, dílny, psince, sociální zařízení a kluby.

Přehled některých hlavních stavebních prací:

Velitelská stanoviště:

- České Budějovice-Švábův Hrádek – 1955
. Loc: 48°58'13.814"N, 14°26'16.838"E
. http://www.mapy.cz/#x=133084400@y=131978240@z=16@mm=FP
- Bechyně-Hvožďany – 1958
. Loc.: 49°17'44.08"N,14°25'36.98"E
. http://www.mapy.cz/#x=133069120@y=133135120@z=16@mm=F
- Zhůří – 1959

Vysílací střediska:

- Litvínovice – 1955
. Loc.:48°57'55.728"N, 14°27'10.899"E
. http://www.mapy.cz/#x=133118528@y=131960544@z=16@mm=FP
- Hvožďany – 1958
. Loc.: 49°17'22.049"N, 14°25'41.812"E
. http://www.mapy.cz/#x=133072080@y=133113328@z=16@mm=F
- Hůrecký kopec (při osadě Hůrka u Nové Vsi) – 1960
. Loc: 48°56'5.447"N, 14°31'59.613"E
. http://www.mapy.cz/#x=133305904@y=131850272@z=16@mm=FP

Ubytovací prostory:

- Zhůří – 1956-1957
. Loc.: 49°4'56.76"N,13°33'41.9"E
. http://www.mapy.cz/#x=131041488@y=132403696@z=16@mm=F
- Svatý Tomáš – 1957-1958
. Loc: 48°38'37.272"N, 14°5'50.432"E
. http://www.mapy.cz/#x=132274000@y=130822256@z=16@mm=FP
- Hůrky (u Nové Bystřice) – 1957-1958
. Loc.: 49°2'47.78"N,15°8'34.38"E
. http://www.mapy.cz/#x=134736576@y=132244688@z=16@mm=F
- Hodonice – 1958-1959
. Loc.:
.
- Dobšice – 1959-1960
. Loc: 49°12'59.493"N, 14°29'20.596"E
. http://www.mapy.cz/#x=133209200@y=132852368@z=16@mm=FP
- Obořiště – 1959-1960
. Loc.: 49°45'8.370"N, 14°8'50.331"E
. http://www.mapy.cz/s/2pFa


Bojové části:

- Třebotovice – 1957-1958
. Loc: 48°57'36.382"N, 14°33'8.871"E
. http://www.mapy.cz/#x=133352096@y=131939200@z=16@mm=FP
- Hůrky (u Nové Bystřice) – 1957-1958
. Loc.: 49°2'47.78"N,15°8'34.38"E
. http://www.mapy.cz/#x=134734496@y=132244816@z=16@mm=F
- Svatý Tomáš – 1957-1958
. Loc: 48°38'17.649"N, 14°5'20.069"E
. http://www.mapy.cz/#x=132252528@y=130804784@z=16@mm=FP
- Senožaty – 1957-1958
. Loc.: 49°33'32.88"N,15°11'56.94"E
. http://www.mapy.cz/#x=134863344@y=134068288@z=16@mm=F
- Chrudim – 1958-1959
. Loc.:
.
- Hodonice – 1958-1959
. Loc.:
.
- Dobšice – 1959-1960
. Loc: 49°12'51.446"N, 14°29'20.778"E
. http://www.mapy.cz/#x=133209472@y=132843728@z=16@mm=FP

Zdroj: Kronika útvaru
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) Teka dne 20.09. 2008 21:11, celkem upraveno 5 x.

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Pozorovací hlásky pluku

Příspěvek od Teka » 17.07. 2008 16:49

Dle tehdejšího předpisu PVO 1-12 pozorovací hláska byla základní jednotkou útvaru a jednotek radiotechnického vojska. Pozorovatel prováděl průzkum pozorováním a tím se doplňoval radiolokační průzkum. Pozorovací hlásky byly do roku 1956-57 hlavním průzkumným prostředkem vojsk protivzdušné obrany státu. I když již tehdy byly ve výzbroji technické prostředky pro provádění průzkumu vzdušného prostoru – radiolokátory, nebyl jejich počet dostačující, aby mohl pokrýt svým radiolokačním polem celý vzdušný prostor státu.

Pro zjišťování nízkoletících cílů byly pozorovací hlásky tehdy jediným prostředkem a svoje opodstatnění si podržely dlouhá léta, zejména v pohraničním pásmu. Hlásky byly organizovány do takzvaných pásem a příček.
První pásmo tvořily hlásky pohraniční, další pásma pak hlásky vnitrozemské. Byly organizovány do rotních hlásek (RH), jejichž velitelská stanoviště se zpravidla umísťovala do středu bojové sestavy hlásek. Počet hlásek jedné rotní hlásky se pohyboval od 15 do 20 stanovišť.
Vzhledem k tomu, že se pozorovací hlásky situovaly s ohledem na jejich maximální pozorovací možnosti, byly umísťovány mnohdy na velmi odloučených, těžko přístupných místech, hluboko v horách a lesích a daleko od lidských obydlí. Možnosti ubytování příslušníků hlásek byly také omezené a tak vojáci z počátku bydleli v zemljankách, opuštěných objektech, dřevěných boudách apod. Jejich vnitřní vybavení bylo minimální, bez přípojky elektrické energie a někdy i blízkého zdroje pitné vody. Nejnutnější potraviny chodili hláskaři nakupovat do nejbližší obce nebo osady, vzdálené často 5 až 10 kilometrů. Střežení vzdušného prostoru se provádělo buď z naslouchacích jam, nebo pozorovacích věží, svépomocně vyrobených, nebo pozorovatelen, umístěných na střechách hlásek, na zříceninách hradů, v korunách vysokých stromů, nebo věží triangulačních bodů.

Při vzniku útvaru v roce 1955 jsou v jeho organizaci tři rotní hlásky:
- 1 RH v Katovicích
- 2 RH v Českých Budějovicích
- 3 RH v Jihlavě

Samotné hlásky byly rozmístěny v pohraničním pásmu těsně u státních hranic na čáře od Nýrska až ke Znojmu, vnitrozemská linie se táhla od Horažďovic přes Miličín až k Novému Městu na Moravě. Současně na ně navazovaly další pozorovací hlásky sousedních radiotechnických útvarů.
V pozdějších letech dochází k mnohým změnám v reorganizaci hlásek. V roce 1957 se ruší rotní hlásky v Katovicích, Českých Budějovicích a Jihlavě. Jsou zcela zrušeny vnitrozemské hlásky a hlásky v pohraničním pásmu jsou přidělovány jako prostředky vidového průzkumu k radiotechnickým rotám. Ale to už je jiná kapitola u jiného, nově vytvářejícího útvaru – 53.radiotechnického praporu České Budějovice.

Zdroj: Kronika útvaru
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Tak léta plynula…

Příspěvek od Teka » 17.07. 2008 18:01

Po provedené reorganizaci přebírá 155.radiotechnický pluk ostrahu vzdušného prostoru, ohraničeného na jihu státní hranicí s Německem, na severu státní hranicí s Polskem, na východě čarou Staré Město na Moravě - Jihlava - Králíky, na západě čarou Železná Ruda - Příbram.

Úzce spolupracuje s 1.stíhací leteckou divizí, které velí plukovník Kukel. Pluk má ve výzbroji radiolokátory P-20, P-3A a P-8. V roce 1956 je pluku propůjčena bojová zástava. Útvar v té době patří mezi nejlepší radiotechnické pluky vojska PVOS a značnou měrou se podílí na úspěších 1.stíhací letecké divize. Když v roce 1956 je pluku propůjčena bojová zastáva je rovněž pluk mezi jedněmi z prvních, kterým se této - tehdy vysoké pocty - dostalo. Pluk se podílí na nespočetném vedení vzdušných cílů, zejména na západní hranici republiky a tím vytváří příznivé podmínky pro navádění letadel 1.stíhací letecké divize.

V létech 1956-1958 dochází k poměrně značným organizačním změnám. Jsou rušeny všechny rotní hlásky, pozorovací hlásky jsou přidělovány radiotechnickým hláskám, nově se tvoří a budují radiotechnické hlásky na Svatém Tomáši, Hůrkách, v Bechyni a Chrudimi. Útvar přebírá radiotechnické hlásky v Čáslavi a Nepolisech. Reorganizace se dotkla i přímo štábu a jeho zabezpečujících jednotek. Dne 10.října 1958 se útvar stěhuje současně i s velitelstvím 1.stíhací letecké divize do nově postavených budov na letišti v Bechyni. V rekordním čase se buduje nové velitelské stanoviště ve Hvožďanech. V té době je útvar doplňován novou technikou. Přicházejí radiolokátory P-10 a výškoměry PRV-10, radiolokátory P-20 jsou nahrazovány P-30, objevují se první radiolokátory pro zjišťování nízkoletících cílů P-15. Je prováděn rozsáhlý průzkum nových stanovišť pro radiolokátory a jejich záložní postavení. Buduje se rota v Dobšicích a Obořišti. Na nedlouhý čas přechází do podřízenosti pluku i radiotechnická hláska Doubrava.

Po necelé tříleté činnosti v Bechyni dochází k další reorganizaci v roce 1961 v celém vojsku PVOS, která hluboce zasáhne i radiotechnické vojsko. 155.radiotechnický pluk se ruší a vytváří se z něho dva nové radiotechnické prapory:
- 54.radiotechnický prapor v Opatovicích
- 53.radiotechnický prapor v Českých Budějovicích

Dochází tím i k rozdělení štábu, část jeho příslušníků přechází k novému 54.rtpr a část k 53.rtpr. Znovu se stěhuje a historie s budováním velitelských stanovišť, umístěním a vybavením štábu se znovu opakuje. A tak končí éra 155.radiotechnického pluku.
Při podrobném studiu archivních materiálů bychom zajisté narazili na mnoho pro tuto dobu významných i méně významných úspěchů, kterých příslušníci útvaru při ostraze přiděleného vzdušného prostoru dosáhli. Každopádně své úkoly se snažili plnit co nejlépe a jak jim doba, režim a historie nakázala.

Zdroj: Kronika útvaru

Velitelé 155.radiotechnického pluku:

major Vladimír Lukáš– 15.6.1955 - 10.9.1958
kapitán Ervín Tatek – 11.9.1958 - 9.11.1960
kapitán Josef Krákora – 10.11.1960 - 25.10.1964 již jako velitel 53.radiotechnického praporu
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Jačejka
Expert
Příspěvky: 207
Registrován: 06.05. 2008 18:43

Re: 155.rtp - České Budějovice

Příspěvek od Jačejka » 18.07. 2008 13:01

Co dodat, díky !!!

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Přehled radiolokační techniky

Příspěvek od Teka » 19.07. 2008 21:51

Podrobné informace o radiolokátorech najdete zde: http://forum.cspvo.cz/viewforum.php?f=20
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Vladimír1
Začínající uživatel
Příspěvky: 2
Registrován: 01.05. 2014 15:29

Niekolko oprasenych spomienok…

Příspěvek od Vladimír1 » 28.12. 2016 15:45

Radar P-20 bol v Bechyni postavený v lete 1956. Bol prevzatý ako nový v Č.Budejoviciach, obsluhu a jeho stavbu realizovali absolventi Plukovnej školy na kopci Praha, po praktickom zaškolení na Zhuri. Pred inštaláciou boli v Bechyni už radary P-3 a P-8.
Radar P-20 s obsluhou tvoril samostatnú rotu, ktorá bývala v drevenej budove. Radar P-20 bol postavený v priestore leteckého pluku, pri riadiacom sále letiska (tam boli aj P-3 a P-8 ). Veliteľom radaru bol npor. S. Možiš. Hlásenia operátorov radaru preberali aj v riadiacom sále letiska.
V roku 1957 sme boli presunutí v rámci cvičenia Varšavskej zmluvy do Chrudimi, pre potreby pardubickej leteckej divízie (tak znel rozkaz, ktorý nám prečítali).
Boli sme ako samostatná rota s veliteľom kpt. Smetanou. Veliteľ radaru bol npor. Možiš a technikmi boli npor. Racek a por. Frič.
Rota bola umiestnená v drevenej budove v objekte bývalého gymnázia, vtedy tam sídlilo veliteľstvo leteckej divízie. Radar bol najprv postavený vedľa svazarmovského letiska, potom bola vybudovaná rampa na kopčeku nad sídlom divízie.
Toľko si pamätám po 59 rokoch, ako operátor radaru. :)

Teka
Znalec
Příspěvky: 25
Registrován: 21.06. 2008 22:44
Bydliště: České Budějovice

Re: 155.rtp - České Budějovice

Příspěvek od Teka » 31.12. 2016 20:13

Díky za příspěvek, pěkný příběh.

Vladimír1
Začínající uživatel
Příspěvky: 2
Registrován: 01.05. 2014 15:29

Pripomienka k histórii

Příspěvek od Vladimír1 » 09.06. 2018 22:04

Ja som slúžil v rokoch 1955-1957 u 155.rádiotechnickeho pluku, ako operátor P20. Po absolvovaní plukovnej školy na kopci Praha v Brdoch, som krátko bol na Zhuři, potom sme prebrali nový radar P20 a boli sme umiestnení v Bechyni vedľa letiska. Tam sa už nachádzal iný radar ( P8 ). Odtiaľ nás v rámci cvičenia VZ presunuli do Chrudimy. Tam aj radar ostal. Tam som ho videl aj z okna administratívnej budovy Transporty Chrudim, po niekoľkých rokoch, pri služobnej ceste do tohto podniku.

Preto ma prekvapujete, že na tieto mestá ste zabudli.

Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

Re: Pripomienka k histórii

Příspěvek od Netopýr » 10.06. 2018 17:20

Vladimír1 píše:
09.06. 2018 22:04
Ja som slúžil v rokoch 1955-1957 u 155.rádiotechnickeho pluku, ako operátor P20. Po absolvovaní plukovnej školy na kopci Praha v Brdoch, som krátko bol na Zhuři, potom sme prebrali nový radar P20 a boli sme umiestnení v Bechyni vedľa letiska. Tam sa už nachádzal iný radar ( P8 ). Odtiaľ nás v rámci cvičenia VZ presunuli do Chrudimy. Tam aj radar ostal. Tam som ho videl aj z okna administratívnej budovy Transporty Chrudim, po niekoľkých rokoch, pri služobnej ceste do tohto podniku.

Preto ma prekvapujete, že na tieto mestá ste zabudli.
Zdravíme, pane kolego. Na nic jsme nezapmněli. ;)
Všechny uvedené dislokace, má kolega "Teka" v tomto vlákně uvedeny. :o
Zde: viewtopic.php?p=1028&sid=ced10056760dd1 ... f75b#p1028 Akorát mu chybějí souřadnice. :lol:
P.S. Takže se můžete vzájemně kontaktovat (třeba soukromou zprávou), a doplnit údaje. :mrgreen:

Odpovědět

Zpět na „Zrušené jednotky a útvary RTV“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host