4. stíhací letecký pluk - Pardubice

Za celou dobu existence PVOS se společně s ní také měnila struktura stíhacího letectva...

Moderátor: Netopýr

Odpovědět
Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

4. stíhací letecký pluk - Pardubice

Příspěvek od Netopýr » 18.02. 2008 14:48

Do podřízenosti 3. sboru PVOS v Žatci byl převzat dne 1. září 1961 a dne 1. září 1964 byl předán do podřízenosti 10. letecké armády Hradec Králové.
Loc.: 50°0'45.053"N, 15°44'16.483"E
http://www.mapy.cz/#x=136091136@y=135687808@z=16@mm=F

Permaktron
Experimentátor
Příspěvky: 271
Registrován: 07.02. 2008 23:24
Bydliště: České království
Kontaktovat uživatele:

Podrobná historie

Příspěvek od Permaktron » 16.03. 2008 13:12

4. stíhací letecký pluk „Slovenského národního povstání“ - VÚ 8021
Pardubické letiště bylo domovem pro 4.stíhací letecký pluk po dlouhých 35 let, od roku 1954 do roku 1989. Ze všech leteckých jednotek tu zůstal po nejdelší dobu.
1951
4. stíhací letecký pluk „Slovenského národního povstání“ původně vznikl 1.6.1951 na základně Plzeň-Líně jako 4. letecký pluk.
Byl vyzbrojen letouny Avia S-199 (1951-1954) a Avia C-2B (1951-1953).
Velitelem pluku byl nejprve mjr. Oldřich Doskočil, od listopadu téhož roku pak mjr. let. Anton Lacika.
1953
Pluku propůjčena bojová zástava, přejmenován na 4. letecký stíhací pluk.
Zahájeno přezbrojování na MiG-15.
1954
15.8.1954 byl pluk dislokován na letiště Pardubice, kde byla čerstvě uvedena do provozu nová betonová VPD.
K 18.10.1954 je plně přezbrojen na letouny S-102 a patří do podřízenosti 22.sld v Chrudimi.
Velitelem pluku mjr. Ján Miklošík.
1955
Pluk přejmenován na 4. stíhací letecký pluk VÚ 8021 (1955-1989).
1956
Při událostech v Maďarsku byl pluk 1.11.1956 přesunut spolu se 6.lpr do Moravského Krumlova na polní letiště v Jamolicích a zařazen do bojové pohotovosti. Přeletělo 25 letounů. Zpočátku nefungovalo týlové zabezpečení, většinu vojáků si první noc rozebralo civilní obyvatelstvo. Jinak by totiž spali venku pod širým nebem.
Druhý den byli piloti ubytováni v místní škole, technici si u stojánek letadel budovali zemljanky vytápěné kamínky. Byly připraveny ostré letecké pumy k podvěšení. Vlivem oblevy ovšem letadla zůstala připoutána k zemi. Aby se dalo alespoň vyrolovat, byla letadla podkládána železnými rohožemi. Po zásahu Rudé armády v Maďarsku byla pohotovost 13.11 v 16.00 hod zrušena a následujícího dne se měl pluk vrátit do Pardubic. Kvůli špatnému počasí se ovšem návrat mohl uskutečnit až ve dnech 16. a 17.11.

Podle tehdy platného předpisu nesly letouny jednotlivých letek pluku následující označení příslušnosti letounů k útvaru (do 30.6.1957):

Velitelský roj - KA-01 a dále ( nejvýše -09)
1. letka - HN-10 a dále (nejvýše -29)
2. letka - DB-30 a dále (nejvýše - 49)
3. letka - SO-50 a dále (nejvýše - 69)
4. letka - TP-70 a dále (nejvýše - 89) - přiděleno až 8.11.1955 na základě Č.j 083698 MNO VL
1957
Velitelem pluku mjr. Miloslav Neuberg.
1958
Při květnové přehlídce nad Letenskou plání sestava 4.slp vyhodnocena jako nejlepší z přehlídkových útvarů.
V září 1958 se 4.slp dostal do podřízenosti 1.sld Bechyně.
Zahájeno přezbrojování na MiG-19.
1959
Poprvé při přehlídce v Praze piloty 4.slp předvedena skupinová akrobacie nadzvukových letounů MiG-19.
1960
Pluk vyznamenán Řádem Rudé hvězdy.
V listopadu havárie MiG-19S (pilot Kalousek).
1961
Při májové přehlídce sestava 4.slp opět oceněna jako nejlepší. Po návratu došlo k tragické události, kdy byl při chlazení motorů ve vysokých otáčkách nasát do vstupního otvoru motoru jeden z mechaniků - vojáků základní služby.Ten chtěl připojit ojátko k odtažení letounu a vstoupil před sací hrdlo v okamžiku, kdy pilot začal zvyšovat otáčky druhého motoru.
Velitelem 4.slp od 16.6.1961 mjr. Ladislav Váňa.
K 1. 9. 1961 přešel 4.slp od 1.sld pod 3.sbor PVOS.
Do výzbroje zařazeny letouny MiG-19 S, P a také PM.
1962
V červnu musel kvůli technické závadě MiG-19S (kpt. Ivo Suchna) nouzově přistát u Heřmanova Městce.
27.7.1962 MiG-19 (mjr. Kumpa) chybou špatného navedení z velitelského stanoviště narušil ve výšce 13500m vzdušný prostor Rakouska u Nové Bystřice.
V září pro technickou závadu nejprve havaroval MiG-19S (pilot Váňa), poté musel ze stejné příčiny nouzově přistát MiG-15UTI u Barchova (kpt. V. Hromek). Do třetice pro technickou vadu měl havárii MiG-19S (pilot Pecák)
20.9.1962 se MiG-19S (kpt. Homola) srazil ve vzduchu s MiG-19PM ze 3.slp (pilot Setvák). Oba stroje dopadly u Zminného, kpt. Homola zahynul. *
Velitelem 4.slp od 28.9.1962 mjr. Hofman Hynek.
1963
V listopadu havaroval pro technickou závadu MiG-15UTI (mjr. Macek, npor. Novák), oba piloti se zachránili.
1964
Zahájeno přezbrojování na MiG-21, ve verzi F.
K 1. 9. 1964 přešel 4.slp od 3.sboru PVOS k 1.sld/10.LA.
1965
23.8.1965 havárie MiG-21F č.0215 (pilot Vl. Starý) - při startu došlo k zasunutí podvozku, letoun zničen.
V září po vysazení motoru havárie MiGu-19S (kpt. L. Hromek) u obce Voleč.
1966
4.3.1966 havárie MiG-19S č.0402, při nočním navigačním letu letoun začal hořet, vysadila hydraulika, pilot František Vejda se katapultoval.
6.6.1966 se během letu nedaleko letiště v Čáslavi u Mi-1MU (kpt. Jaroslav Hejna) objevily vibrace. Bylo nutné přistát do terénu. Zjištěna závada magneta.
V listopadu se musel pro nedostatek paliva katapultovat při návratu z ostré hotovosti kpt. Jiří Havel. **
30.11.1966 zahynul na MiG-21F č.0508 kpt. Jaroslav Toman – po poškození motoru se nekatapultoval okamžitě poté, co obdržel rozkaz, ale až poté co přeletěl obydlené území a pak už měl tak malou výšku, že se mu neotevřel padák.
1967
14.9.1967 zničen MiG-19PM č.0923 (dovoz ze SSSR) - požár na zemi.
10.10.1967 havárie MiG-21F č.0510, pilot Hudec.
1968
27.3.1968 došlo k letecké katastrofě – srážce dvou MiG-21F (útočník č.0503 – mjr. Václav Hejda, cíl č.0218 – npor. J. Eichelman). Major Václav Hejda srážku nepřežil. Šlo o nácvik leteckého přepadu ve výšce 11000 m. Podle vyšetřovací komise byla příčinou tragedie skutečnost, že se stíhač přibližoval k cíli v poslední fázi zteče příliš vysokou rychlostí, že neohlásil ztrátu cíle a že odval od cíle byl málo energický. Komise upozornila i na fakt, že pilota mohlo zmýlit zadní bílé světlo stíhaného letounu, které zaměnil za hvězdu, neboť křídelní osvětlení nebylo při pohledu zezadu vůbec vidět. To potom bylo vyřešeno s výrobcem letounu. Dále byly za další příčiny katastrofy označeny nedokonalost infradalekohledu a neosvětlený radiodálkoměr.
Velitelem pluku mjr. Jozef Racko.
1969
U velitelského roje 4.slp v Pardubicích byly k 1.2.1969 tři vrtulníky Mi-1.
27.5. 1969 zničen MiG-21F (pilot Jaroslav Crha), technická závada.
10.7.1969 havárie MiG-21F č.0219 (pilot Hudec - ten měl havárii už v roce 1967) pro technickou závadu.
Do výzbroje pluku jsou zařazovány MiG-21MA, v červenci to jsou letouny č.1112, 1113, 1114, 1115, 1201 až 1210.
K 1.9.1969 bylo u 4.slp 6 vrtulníků Mi-1 a Mi-4.
23. září 1969 byl ustanoven 2. vrtulníkový roj 4. slp v Pardubicích. Ten byl zřízen pro potřeby 3. technické divize v Pardubicích. Velitel roje byl mjr. Jaromír Fišer. Vrtulníkový roj měl až 6 vrtulníků Mi-4 a 3 x Mi-1.
25.9.1969 havárie MiG-21F č.0601 (pilot Jaroš), technická závada.
1970
V červnu do výzbroje pluku zařazeny MiG-21MA č.2613, 2614, 2615, 2701 až 2707.
Intenzivní výcvik na nových typech letounů a zároveň nasazení v systému PVO.
18.3.1970 při roztáčení rotoru Mi-1 1041 (mjr. Jaroslav Hejna) došlo k poškození listů rotoru.
31.3.1970 u Mi-4 č.3152 (kpt. Alois Ondřej) z 2.vrroj došlo k vysazení generátoru.
20.4.1970 po přistání Mi-4 č.3152 z 2.vrroj (mjr. Jaromír Fišer) v terénu již nebylo možné odletět pro nedostatečné otáčky motoru.
Ještě v dubnu 1970 se Mi-1 (pilot Holík) v Čáslavi srazila se Su-7BM č.5328. Došlo k poškození dvou listů rotoru.
12.8.1970 havárie pro technickou závadu MiG-21MA č.1204 (František Pavlík) v prostoru Blatné.
Velitelem pluku pplk. Ladislav Šejnoha.
1971
2.3.1971 u Mi-4 č.1093 z 2.vrroj (kpt. Tomáš Vrbovský, mjr. Sabo, pplk. Skutecký) u obce Pičín došlo k vytékání oleje za letu, bylo nutné přistát do terénu. Příčinou bylo prasklé těsnění olejového čerpadla.
24.3.1971 musel Mi-4 č.3114 z 2.vrroj (kpt. Josef Herman, pplk. Šilhan, +?) přistát do terénu kvůli stékání oleje po kapotě. Závadu způsobila nedotažená zátka olejové nádrže.
10.7.1971 se stala havárie Mi-1 č.1041 (mjr. Josef Holík a 2 cestující) ve VVP Neřežín. Při opakovaném vzletu otáčení doleva s klesáním. Zachycení o násep silnice a převrácení.
V srpnu k 4.slp předány letouny MiG-21MF č.4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4401, 4402. Letoun č. 4306 byl prvním této verze na našem území.
1972
V březnu dodány letouny MiG-21MF sérií 52 a 53 určené pro 5.slp. Piloti 4.slp přeškolovali piloty 5.slp při přechodu z MiG-19, v červnu přelétli na letiště do Líní, kde výcvik ještě pokračoval.
V srpnu 1972 byl 2 vrtulníkový roj 4. slp v Pardubicích rozpuštěn, vrtulníky měly přejít do Bechyně. Pro nastávající cvičení ŠTÍT 72 v září 1972 byl ale znovu zmobilizován na výpomoc.
Během spojeneckého cvičení Štít 72, 12.9.1972 v 16.20 došlo u obce Rudíkov u Třebíče na Mi-4 č.7116 z 2.vrroj (pilot Fišer) k utržení listu nosného rotoru, který jen těsně minul další stroj letící v sestavě. Upadl osový závěs. Všichni, kdo byli na palubě, zahynuli. Celkem 10 obětí. O této katastrofě si můžete přečíst více zde: http://www.vrtulnik.cz
1973
Ukončen přechod na MiG-21.
26.3.1973 ve 14.30 havárie MiG-21MA č.1115 (npor. Jiří Podnecký).
Duben – převzetí dalších MiG-21F z výrobní série z roku 1972. Mezi nimi např. č.1107, 1105, 1111, 1112, 1114.
Letouny MiG-21MF č.4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4401, 4402 převzaté v srpnu 1971 byly předány k 9.slp v Bechyni.
1974
V měsících říjen–prosinec byly vyměněny letouny verze MA za MF.
Letouny č.1202, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 předány 47.pzlp.
Od září do prosince přebral pluk MiG-21MF č.9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9801, 9802, 9803, 9804, 9814, 9815, 9902.
1975
Pluk provádí leteckou ukázku na květnových oslavách za obtížných meteorologických podmínek.
V roce 1975 byl 4.slp propůjčen čestný titul "Útvar Slovenského národního povstání" a současně mu udělena Pamětní medaile k 30. výročí SNP.
V listopadu přebírá pluk MiG-21MF č.2205.
1976
Leden 1976 - MiG-21MF č.4315, 4401, 4402 se vracejí od 9.slp zpátky ke 4.slp. MiG-21MF č.2205 naopak putuje k 9.slp. Došlo k částečnému vyřazení letounů MiG-21F od pluku, zůstávající stroje byly zařazeny k 3.letce.
V březnu 1976 v Jincích došlo u Mi-1 (pilot Holík) k přetáhnutí přetíženého vrtulníku při vzletu a k poškození ocasní vrtulky.
Velitelem pluku mjr. Martin Olejník.
1977
Někteří piloti 4.slp se účastní přeškolování na MiG-23BN.
24.5.1977 havárie MiG-21F č.1105 (Jiří Pešava). Ve výšce 5000m mu vysadil motor. Ve 4000m pokus o nahození motoru, ve 2500m otáčky motoru poklesly na 20%. Pilotovi byla nařízena katapultáž, kterou úspěšně provedl. Letoun dopadl na zahradu domu ve Všechovicích u Tišnova, nikdo z civilistů nebyl zraněn. Příčinou nehody byla pravděpodobně technická závada na motoru (vyšetřování nezjistilo příčinu).
Ve výzbroji:
- 1.letka (přepadová) letouny MiG-21MF č.9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9801, 9802, 9803, 9804, 9814, 9815, 9902, které byly trvale zařazeny do hotovostního systému PVO.
- 2.letka MiG-21MA č.1112, 1113, 1114, 1201, 2613, 2614, 2615, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707
- 3.letka (výcviková) letouny MiG-21F.
1978
27.4.1978 letecká katastrofa MiG-21F č.0206 (por. Ing. Pavel Málek), jako příčina uvedeno nezvládnutí techniky pilotáže.
1979
V listopadu MiG-21MA č.1210 předán 47.pzlp.
1980
Pluk vyznamenán Řádem Rudého praporu.
24.-25.9.1980 se pluk spolu s letkami 6.sbolp a 28.sbolp účastní letecko-taktického cvičení na dálničním úseku u Měřína.
1981
2.4.1981 havárie MiG-21MA č.2702 (mjr. Božej Struž). Po nácviku zteče vrtulníku přešel pilot do nácviku vyšší techniky pilotáže a po zvratu, přemetu a překrutu se stal letoun neovladatelným. Rychlost 890 km/h a výška okolo 500m. Pilot se úspěšně katapultoval. Příčinou byla skrytá výrobní vada, které způsobila prasknutí přívodní trubky paliva do forsážního kolektoru. Vznikl požár a zborcení konstrukce motoru a draku letounu. Forsážní kolektory se pak povinně měnily na všech letounech typu MiG-21.
1982
3.3.1982 katastrofa MiG-21MF č.9715. Zahynul pilot npor.Ing. Bohumil Novotný. Letoun přiveden do nezvyklé polohy, ze které se ho již nepodařilo vyvést.
1983
Velitelem pluku pplk. Ján Maló.
1984
V červenci zpět od 47.pzlp převzaty MiG-21MA č.1203 a 1207. MiG-21MF č.9815 předán 6.sbolp.
V listopadu od 47.pzlp převzat MiG-21MA č.1208, v prosinci MiG-21MF č.9802 předán 5.slp.
1985
V únoru byl předán MiG-21MF č.9714 a dále v květnu i MiG-21MF č.4315 k 9.slp do Bechyně.
V polovině října MiG-21MA č.2701 předán do Vojenského leteckého učiliště v Prešově, kde sloužil jako učební pomůcka.
V říjnu přebírá 4.slp od 9.slp z Bechyně letouny MiG-21F č.0314, 0316, 0410, 0411 a od 5.slp z Líní MiG-21F č.0516 a 0707.
1986
V září převzaty MiG-21MA č.1205 a 1206 zpět od 47.pzlp.
V září MiG-21MF č.9902 předán 5.slp.
V říjnu MiG-21MF č.4401 a 4402 předány k 9.slp.
Velitelem pluku pplk. Miroslav Šplíchal.
1987
Poslední dva letounu serie 12 – MiG-21MA č.1210 a 1209 se v únoru, resp. červnu vrátily od 47.pzlp zpět k 4.slp.
27.6.1987 katastrofa MiG-21F č.0208 (npor.Ing. Petr Hajda). Jako vedený při zteči na pozemní cíl ztratil pilot vedoucího z dohledu, vybíral nakloněním vpravo místo přímo a letoun zavadil o zem. Letadlo patřilo ke skupině několika mála strojů, na kterých se v sedmdesátých letech experimentálně zkoušela tmavě šedozelená kamufláž.
1988
15.4.1989 havárie MiG-21MA č.2613 (kpt. Karel Procházka). Ukončil nácvik vyšší techniky pilotáže ve chvíli, kdy se rozsvítila kontrolka paliva – v nádrži zbývalo 550litrů. Letoun byl vzdálen asi 5-7 minut letu od letiště, pilot se katapultoval ve výšce 50-100m při čtvrté zatáčce před přistáním s již vysunutým podvozkem. Letoun dosedl asi kilometr před prahem VPD z důvodu nedostatku paliva. Mezi piloty 4.slp se údajně soutěžilo o to, kdo přistane s menším množstvím paliva v nádržích (jiná verze „soutěže“ je ta, že šlo o maximální délku doby letu). Za příčinu havárie označena pilotova nekázeň – nekontroloval množství paliva.
V květnu přebírá pluk 3 letouny MiG-21F od 9.slp – č.0606, 0609 a 0710.
Kolem poloviny roku návrat MiGu-21MA č.2701 z Vojenského leteckého učiliště v Prešově, kde sloužil jako učební pomůcka.

Vzhledem k tomu, že modernější MiG-21MF a MA byly nahrazovány u pluku zastarávajícími MiG-21F, vedlo to k domněnkám, že pluk bude buď zrušen, nebo zmodernizován.
1989
2.5.1989 byl pluk spolu se svými zabezpečujícími útvary (6. letištní prapor VÚ 6991 a 22. prapor PZN/RTZ VÚ 5110) vyňat ze systému bojové pohotovosti a byl vyhlášen rozkaz o zrušení k 31.7.1989.

V době rušení bylo ve výzbroji pluku:
1.letka MiG-21 MA a MF – č.1112, 1113, 1114, 1201, 1209, 2614, 2615, 2701, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707
2.letka MiG-21 MA a MF – č.1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 9710, 9711, 9712, 9713, 9801, 9814
3.letka MiG-21 F – č.0314, 0316, 0407, 0410, 0411, 0516, 0520, 0606, 0609, 0707, 0710, 1111, 1112, 1114 a dále cvičné MiG-21UM č.0368, 3046, 3156, 3166, 3746.

V květnu byly předány do Bechyně k 9.slp:
MiG-21MA a MF č.1209, 1210, 2704, 2705, 2706, 2707, 9712, 9713, 9801, 9814
a do Přerova k 1.lšp:
MiG-21F č.0410, 0411, 0516, 0606, 0707, 0710
Začátkem června do Mošnova k 8.slp:
MiG-21MA a MF č.9710 a 9711
V polovině června do Líní k 5.slp ostatní MiG-21MA a MF č.1112, 1113, 1114, 1201, 1203, 1205, 1206, 1207, 1208, 2614, 2615, 2701, 2703
MiG-21MA.jpg
Někdy v době před odletem se na přídích letounů MiG-21MA č.1113 a 1114 objevily nápisy Pardubice a pin-up girls, což byla v této době věc naprosto neobvyklá.

MiG-21F č.0314, 0316, 0407, 0520, 0609 k 29.6.1989 předány 5.slp ke zrušení s určením k prodeji.
MiG-21MA a MF č.1111, 1112, 1114 předány do LOK a po GO do 1.lšp v Přerově.

4.slp byl zrušen k 31.7.1989.

Poznámky:
* Zrušená křídla to takto popisují v souhrnném přehledu leteckých nehod a katastrof, v textu na str. 89 ovšem uvádějí, že se srazila letadla pilotovaná kpt. Homolou a pilotem Pecákem - která varianta je správná?
** Takto je to popsáno v textu "Zrušenách křídel" na str.91 - ovšem v souhrnném přehledu nehod nehoda popsána jako vysazení obou motorů při startu noční hotovosti, katapultáž ze 650m - která varianta je pravdivá?

Použitá literatura
[1] „Zrušená křídla“ - Miroslav Lorenc, Stanislav Rogl; Votobia, Olomouc 2000; ISBN 80-7198-405-1
[2] „Přežij, pilote!“ - Ladislav Sochor; Erika, Praha 2002; ISBN 80-7190-745-6
[3] „Československé vojenské letectvo 1945 – 1957“ - Miroslav Irra, Jaroslav Matoulek, Stanislav Vystavěl; Vydavatelství Jan Máče, Praha 2004; ISBN 80-903508-0-1
[4] Články Stanislava Vystavěla ze serverů http://www.vrtulnik.cz a http://www.valka.cz
[5] Internet – http://www.vojenstvi.cz, různé články a diskusní příspěvky.
[6] „Od historie k současnosti pardubického letectví" - J.Bednář, T.Hlobil; VAP 1991; ISBN nemá
[7] „MiG-15, 1.díl“ - Miroslav Irra; Jakab, Nevojice 2006; ISBN 80-903637-4-1
[8] „Nebe není ráj aneb starý pilot vypravuje"; Jan Niesner; Svět křídel, Cheb 2007; ISBN 80-86808-41-6

Zdroj: http://www.pavpec.info a http://www.fotogaleria.lietadla.com
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

Muzeum ing. Jana Kašpara - Pardubice

Příspěvek od Netopýr » 16.03. 2008 15:38

"Na konci 70-tých let minulého století vznikl projekt „Muzeum Ing. Jana Kašpara“. Jeho hlavním iniciátorem a člověkem, který se zasloužil o rozvoj této myšlenky, byl mjr. Ing. Martin Olejník, velitel 4.slp.
Muzeum mělo být umístěno v popkovické části areálu letiště s využitím rekonstruovaného „Kašparova hangáru“. Podařilo se v tehdejších těžkých podmínkách sehnat veškerá povolení a peníze na realizaci. Major Olejník byl ale v roce 1983 odvelen na Velitelství 10.LA do Hradce Králové a v roce 1987 předčasně zemřel.
V roce 1988 přebírá tento úkol pplk. Miroslav Lorenc z velitelství 10.LA, ovšem do cesty se mu staví listopadové změny v roce 1989. Nejprve je projekt velkého muzea zredukován na „Muzeum tradic letectva“ v budově zrekonstruovaného hangáru. Mělo jít o expozici o historii a současnosti letectva (od dob Kašparových až do současnosti) a zároveň o metodické pracoviště pro shromažďování dokumentů, studium, zpracovávání a propagaci současného letectva. I přes to, že už byly zajištěny a na místo dopraveny exponáty Su-7BKL č.6509, MiG-21F č.0309 a L-29R č.2828, je projekt začátkem roku 1990 zastaven.
Znovu se mu dostává šance v roce 1992 na popud a zájem rehabilitovaných a reaktivovaných důstojníků letectva, ale poté, co byli z armády opět propuštěni, je tento projekt tentokráte už definitivně ukončen.
Co se s výše uvedenými exponáty stalo dál není známo. Su-7 a MiG-21 ještě nějakou dobu na letišti byly, ale kde jsou dnes nikdo neví."

Zdroj: http://www.pavpec.info

peci
Začínající uživatel
Příspěvky: 1
Registrován: 21.03. 2008 07:48

Re: 4. stíhací letecký pluk - Pardubice

Příspěvek od peci » 25.07. 2008 12:23

Zdravím,

stránky o historii pardubického letiště provozuji já.
Nemám nic proti tomu, že je tady překopírovaný celý text k pluku (jen ať si to přečte co nejvíc lidí, je jedno jestli tady, nebo u mě), ale od té doby, co tady je umístěn, už byl několikrát aktualizován. Takže přibylo dost nových informací a některé starší věci se už také vyjasnily. ;)

Přeji hodně zdaru ve Vaší práci a já se zase někdy zastavím.

Pavel P.

Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

Re: 4. stíhací letecký pluk - Pardubice

Příspěvek od Netopýr » 25.07. 2008 17:28

peci píše:Zdravím,

stránky o historii pardubického letiště provozuji já.
Nemám nic proti tomu, že je tady překopírovaný celý text k pluku (jen ať si to přečte co nejvíc lidí, je jedno jestli tady, nebo u mě), ale od té doby, co tady je umístěn, už byl několikrát aktualizován. Takže přibylo dost nových informací a některé starší věci se už také vyjasnily. ;)

Přeji hodně zdaru ve Vaší práci a já se zase někdy zastavím.

Pavel P.
Díky za informace, jmenovče... :) Pokud máš nějaké novější a zajímavé informace týkající se historie 4.slp, tak neváhej a klidně je zde publikuj! ;)
P.S. Je to pár dní, kdy se mi ozval někdo od 22. praporu RTZ z Pardubic. Také zde mají k dispozici "svoje" subfórum, kde mohou zveřejňovat informace o historii útvaru. Takže, směle do toho! :lol:
Mgr. Pavel Š. Mostecký

Permaktron
Experimentátor
Příspěvky: 271
Registrován: 07.02. 2008 23:24
Bydliště: České království
Kontaktovat uživatele:

Letiště Pardubice (LKPD)

Příspěvek od Permaktron » 17.09. 2008 12:15

Alespoň jedna fotografie "z luftu", na které je zachycena část letiště Pardubice dnes...
lkpd_01.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

Letiště Pardubice (LKPD)

Příspěvek od Netopýr » 20.10. 2008 16:30

Na partnerském WEBu FORTIFIKACE.NET se nachází článek od Petra Kunce alias Blackjacka, který pojednává o historii i současnosti pardubického letiště.
http://www.fortifikace.net/pov_vojenska ... ubice.html

Autor doplnil svůj článek o řadu svých fotografií z let 2005-2006, ale např. i unikátními fotografiemi z vojskových zkoušek radiolokátorů T.E.S.L.A. CZ na zdejším letišti v roce 1999 či letecké snímky z roku 2002 pořízené z rogala.

Odpovědět

Zpět na „Organizační struktura“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host