Stránka 1 z 1

Kontrolní středisko Správy vojska PVO PV FMNO

Napsal: 11.03. 2008 20:38
od karepo
Loc: 50°20'23.344"N, 15°55'58.909"E
http://www.mapy.cz/#x=136527072@y=136858576@z=16@mm=F

Přezbrojovací proces vojska PVO PV z protiletadlové dělostřelecké na protiletadlovou raketovou techniku, který byl zahájen v roce 1974, si vynutil zřízení orgánu, který by poskytoval účinnou pomoc útvarům při zvládnutí moderní bojové techniky jakou v tu dobu byly PLRK 2K11 KRUG, 2K12 KUB a nakonec PLRK 9K33 OSA. Tímto orgánem bylo Kontrolní středisko, které bylo dislokováno v posádce Jaroměř - Josefov, v kasárnách nazývaných „čtvercáky“ a mělo číslo VÚ 3395/90.
Středisko bylo podřízeno Správě vojska PVO PV FMNO a prakticky řízeno náčelníkem oddělení bojové přípravy správy. Postupně se činnost střediska zaměřila na kontrolní činnost protiletadlových raketových útvarů, zejména v oblastech bojové a technické přípravy. Nejvíce práce odvedli příslušníci střediska při vyvedení útvarů do vojenských výcvikových prostorů (VVP) před bojovými ostrými střelbami (BOS) v Ašuluku.
Hodiny a hodiny strávili příslušníci střediska při poskytování pomoci útvarům, při přezkušování, zápočtových školních střelbách a vlastních BOS. Příslušníky Kontrolního střediska byli nejlepší odborníci (specialisté) na uvedenou protiletadlovou raketovou techniku. Byli to skuteční profesionálové i když o tom málo mluvili !!! :D
Prvním náčelníkem Kontrolního střediska byl plk. Ing. Z. Toušek (do roku 1984), kterého vystřídal ve funkci pplk.Ing. V. Stružka (do jeho zrušení).
Nedílnou součástí Kontrolního střediska bylo vydavatelské oddělení s moderní tiskárnou. Toto oddělení překládalo a vydávalo veškeré nové předpisy dotýkající se PLRK KRUG, KUB, OSA a další techniky vojska PVO PV. Vydavatelské oddělení mělo nemalý podíl na vydávání Sborníku vojska PVO.
V roce 1993 bylo Kontrolní středisko redislokováno z Jaroměře - Josefova do posádky Jihlava, do kasáren (“pětadvacítek“) po zrušeném velitelství a štábu 82. plrb a tam bylo v roce 1997 zrušeno.
Vzpomínám, byli to fakt profíci … :D

Re: Kontrolní středisko Správy vojska PVO PV FMNO

Napsal: 24.03. 2009 18:00
od JUTON
Často jsme spolupracovali při přípravě na "Ašuluk". Středisko a základnu v Jaroměři jsem často navštěvoval. V dobrém vzpomínám na spolupracovníky!!!!

Re: Kontrolní středisko Správy vojska PVO PV FMNO

Napsal: 22.07. 2010 10:22
od staska
Ašuluk jsem navštívil 5x v rámci střeleb 12. plrp ML. S kontrolními orgány jsem se tudíž setkal mockrát. Jenom bych upřesnil tu jednu větu prvního autora.
karepo píše:Příslušníky Kontrolního střediska byli nejlepší odborníci (specialisté) na uvedenou protiletadlovou raketovou techniku. Byli to skuteční profesionálové i když o tom málo mluvili !!! :D
Setkal jsem se i s jinými, než uvedenými. Podle hesla: Neumíš sám, kontroluj druhé!!! :P