PVO ČSFR v dokumentech

Politické změny a uspořádání státu po roce 1989 si vyžádaly i komplexní přestavbu systému obrany vzdušného prostoru.

Moderátor: Netopýr

Odpovědět
Permaktron
Experimentátor
Příspěvky: 271
Registrován: 07.02. 2008 23:24
Bydliště: České království
Kontaktovat uživatele:

PVO ČSFR v dokumentech

Příspěvek od Permaktron » 09.03. 2008 16:27

V souvislosti s reorganizací PVO v Československé armádě po roce 1989 se vedla nejprve politická diskuze. Především mezi tehdejšími ministry obrany a poslanci Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.
Např. odpověď tehdejšího ministra obrany L. Dobrovského jednomu z poslanců (zkráceno):

MINISTR OBRANY

České a Slovenské Federativní Republiky

Čj.: 32 809-84

V Praze dne 28. listopadu 1991

Vážený pane poslanče,

prostudoval jsem Vaši interpelaci ze dne 29. října 1991.

K problematice redislokačních změn Vám sděluji, že probíhají na základě rozhodnutí ROS s cílem zabezpečit rovnoměrné rozmístění vojsk na teritoriu ČSFR v souladu s přijatou vojenskou doktrínou. Změnami se sleduje i posílení obrany teritoria Slovenské republiky.

Redislokace probíhají v souladu se schváleným harmonogramem. Termíny jednotlivých redislokací vycházejí z reálných ubytovacích možností v návaznosti na provádění rekonstrukcí a oprav objektů a vytváření nezbytných podmínek pro ubytování osob, uložení materiálu a techniky. Postupná realizace redislokačních změn je rovněž i vázána na možnosti přepravy značného množství materiálu a techniky.

Z těchto důvodů nelze redislokaci provést v jednom termínu. K zabezpečení redislokací jsou využívány zejména stávající ubytovací fondy ČSA nebo fondy nově vytvořená v souladu s plánem investiční výstavby.

Značné problémy co do rozsahu prací i finanční náročnosti se vyskytují v posádkách uvolněných Sovětskou armádou na území Slovenské republiky (ROŽŇAVA, JELŠAVA, RIMAVSKÁ SOBOTA, KOMÁRNO, LEŠŤ, ŠTÚROVO, ZVOLEN, SLIAČ a další).

Redislokované útvary jsou umísťovány do posádek, které se plánují jako trvalé. Dvojí redislokace útvarů není v žádném případě plánována.

Nemohu souhlasit s názorem, že jednotný systém PVOS pro Slovensko je úplně nedostatečný.

K zabezpečení PVO na teritoriu Slovenska byl zpracován plán reorganizace a redislokace letectva a PVO. Plné realizaci plánované redislokace útvarů protiletadlového raketového vojska na území Slovenska brání naprostá absence potřebných účelových objektů, speciálních skladů protiletadlové raketové techniky a ubytovacích fondů pro vojáky základní služby a z povolání.

V rámci Integrovaného systému PVO ČSFR bude v míru dislokováno na území Slovenska 28 % útvarů protiletadlového raketového vojska. V případě vytvoření podmínek pro zabezpečení ubytování vojáků, uskladnění techniky a její provoz je možno v krátké době redislokovat na území Slovenska další útvar PLRV. Dále je na území Slovenska rozvinuto 33 % útvarů radiotechnického vojska, 20 % stíhacího letectva PVO. Kromě toho má velitel letectva a PVO možnost v případě nutnosti posílit PVO na teritoriu Slovenska dalšími mobilními prostředky PLRV, RTV a stíhacím letectvem PVO z prostoru Morava a Čechy.

Na základě nové obranné doktríny byly bojové vrtulníky vyňaty z pohotovostního systému PVO a jejich zařazení do Integrovaného systému PVO ČSFR zatím není plánováno. Útvary bojových vrtulníků jsou předurčeny pro podporu a zabezpečení bojové činnosti pozemního vojska a v případě ohrožení státu budou použity podle situace a rozhodnutí velitele letectva a PVO ČSFR.

K zabezpečení výcviku a pro potřeby svazků a útvarů pozemního vojska na území Slovenska bude v průběhu roku 1992 vytvořena a redislokována na letišti Trenčín vrtulníková letka vyzbrojená vrtulníky palebné podpory a víceúčelovými vrtulníky.

Z hlediska zabezpečení obrany východní části ČSFR se aktuálně řeší potřeba rozvoje letištní sítě na území Slovenska s možností stálé dislokace leteckých útvarů. Celý proces je podmíněn potřebou, řádově miliardových investic na jedno letiště (výstavba nového letiště představuje cca 3,5 mld. Kčs). Proto jsou z důvodů omezených finančních zdrojů zvažovány nejdříve levnější a realizovatelné varianty. Jedna z nich je plánovaná redislokace leteckého útvaru na letiště Malacky po roce 1993, po jeho zodolnění a rozšíření ubytovacích kapacit v souladu s rozhodnutím ROS z 12. 11. 1990. Potřebné finanční zdroje jsou vázány s programem civilního rozvoje letiště Mladá, kde potencionální civilní provozovatel předpokládá uhradit výstavbu zodolněných objektů na jiném námi určeném letišti za souhlas s likvidací těchto objektů na letišti Mladá, jako vyvolanou investici.

Využití civilního letiště Poprad pro redislokaci leteckého bojového útvaru a provádění leteckého výcviku na něm je spojeno s potřebou výstavby infrastruktury letiště pro tento útvar a jeho zabezpečující útvary a s řešením složité otázky ekologických dopadů z vojenského leteckého provozu na chráněnou oblast TANAP. Negativní dopady vojenského leteckého provozu zatěžují bezprostřední okolí všech vojenských letišť a jsou předmětem ostrých diskusí, ale i kompromisů (např. dne 8. 11. 1991 deník PRÁCA - negativní ohlas občanů na vojenský letecký provoz na letišti Sliač). Z těchto důvodů nebyla provedena ani hluková studie (barierová zkouška) na využití tohoto letiště pro vojenský letecký provoz.

Optimálním řešením kritizované situace je výstavba nového letiště jako moderní komplexní letecké základny, která se nabízí po překonání všech souvisejících problémů na vhodném travnatém vojenském záložním letišti na území Slovenska. Rozhodnutí tohoto záměru musí ale vycházet z fundovaných podkladů vyhledávací studie, jejíž exponovanou otázkou budou ekologické dopady z vojenského leteckého provozu na bezprostřední okolí.

Připravený a realizovaný plán reorganizace a redislokace letectva a vojska PVO na území Slovenska neznamená ukončení procesu budování obrany tohoto území a v zámyslu obrany není jediným opatřením. Podle situace a potřeby zabezpečení obrany celé ČSFR je možno předpokládat další redislokaci útvarů a jednotek letectva a PVO na teritorium Slovenska. Dalším redislokačním změnám musí však předcházet výstavba objektů potřebných pro uskladnění a provozování bojové a zabezpečující techniky, objektů pro život vojáků základní služby a z povolání. Tato výstavba si však vyžádá nemalé finanční částky a její realizace bude především záviset na ekonomických možnostech státu.

S pozdravem

Luboš Dobrovský
(podpis)


Vážený pan
Ján SYČ
poslanec Sněmovny národů FS ČSFR
Praha

Zdroj: Společná Česko-Slovenská digitální parlamentní knihovna

Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

Vojenská doktrína ČSFR

Příspěvek od Netopýr » 20.10. 2008 11:44

Po listopadu 1989 a změně názvu státu na Česká a Slovenská Federativní Republika přijalo tehdejší Federální shromáždění zásadní dokument - Vojenskou doktrínu ČSFR.
Od tohoto dokumentu se odvíjela celá další reorganizace a restrukturalizace Ozbrojených sil ČSFR, včetně vojsk nově se tvořící integrované PVO.

Zdroj: elektronická knihovna Poslanecké sněmovny ČR
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Odpovědět

Zpět na „Koncepce výstavby a organizace“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host