5. prapor RTZ - Žatec

Útvary, které komplexně zabezpečovaly stíhací letecký pluk

Moderátor: Netopýr

Odpovědět
Netopýr
Šéfmoderátor
Příspěvky: 842
Registrován: 06.02. 2008 17:48
Bydliště: Markrabství moravské
Kontaktovat uživatele:

5. prapor RTZ - Žatec

Příspěvek od Netopýr » 20.02. 2008 14:19

Loc: 50°22'38.235"N, 13°34'17.453"E
http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=131149759@y=137009791@z=14

1953 – 1991

VystavelS,
Specialista
Příspěvky: 86
Registrován: 30.06. 2008 15:44

Chronologie výstavby 5. praporu RTZ - VÚ 2705

Příspěvek od VystavelS, » 23.06. 2010 21:14

Motto:
"Pátrání v historii našich vojenských útvarů je nekonečné snažení, na jehož domnělém "konci", kdy se domníváme, že už víme vše potřebné - objeví se "nová informace" a následuje rozčarování: Tak to bylo nakonec přece trochu jinak ?"

O pravdivosti těch slov jsem se přesvědčil sice několikrát (a vždy mě to moc mrzelo, že jsem "dal k věření" informace, o nichž jsem se přesvědčil v dostupných archivních dokumentech), ale že se mi to stane u historie "mého" mateřského útvaru - žatecké "zabezpečovačky", to jsem už nečekal. Ale: stalo se!
Proto následující informace zahrnují i "nové" a přesnější fakta.

1. Jen četou, (Předehra vzniku útvaru, ještě bez krycího čísla VÚ xxxx)

Nejstarší, ve VÚA Praha nalezené doklady o vzniku čet LZS jsou nařízení MNO z června 1952 k zřízení: Světlometné čety v Žatci dnem 1.6.1952 (MNO-GŠ čj. 001660-OMS-1952) dle tab. číslo 7/24. Dokument podepsal NGŠ div. gen. Václav Kratochvíl.
Následující nařízení MNO-GŠ čj.0011852-OMS z 25.6.1952 vyřídilo čj. 0019101 z 18.6. 1952 a dnem 15.6.1952 zřídilo na letišti Žatec Světlometnou četu LUČ-1 podle tab. č.7/32.

Podívejme se na dvě poznámky, nalezené v archivních fondech 23. lpr a dokladující, že v polovině roku 1952 byly skutečně položeny základy budoucího samostatného útvaru, s nímž 23. letištní prapor pak zabezpečoval letový provoz na žateckém letišti – VÚ 2705.

1) V souvislosti s nařízením MNO-VL čj.001660-OMS Z 10.6.1952 ke zřízení světlotechnických čet na letištích a nařízením čj. 001852-OMS ke zřízení světlotechnické čety LUČ-1 k 15.6.1952 na letišti Žatec nařídilo MNO dne 20.6.1952 dálnopisem přemístit ke 23. letištnímu praporu Žatec mužstvo.

Z „Rozkazu velitele 23. letištního praporu“ č. 147 ze 12.srpna 1952:
Čl. 6. – Mužstvo přemístění:
K našemu útvaru bylo přemístěno mužstvo 15 osvětlovačů LUČ:
Voj. Benický Michal, voj. Círus Josef, voj. Drbohlav Antonín, voj. Hora Karel, voj. Horký Josef, voj. Jíravský Otakar, voj. Matoušek Josef, voj. Potůček Jaroslav, voj. Průdek Vlastislav, voj. Svoboda Jiří, voj. Sedlák Josef, voj. Tauchman Jiří, voj. Vávra Václav, voj. Vepřovský Jaroslav, voj. Winter Václav.


2) Z Rozkazu velitele 23. letištního praporu ze dne 16. června 1952:
Čl. 4. – Strážní služba určeni:
Počínaje dnešním dnem určuji strážení objektu Adckok*) u Žiželic. Složení stráže 1 + 3.

*) Jedná se první dochovaný doklad o zasazení krátkovlnného zaměřovače (dobově byl označován jako Vysoko Frekventní zaměřovač -VF/Z) DFG-26/4. Byl umístěný v oploceném objektu v prodloužené ose VPD západním směrem (cca 2250 m za koncem VPD), za silnicí Žiželice – Most.
To "pojmenování" Adckok vzniklo podle systému, na němž pracoval.

"DFGé" - KV zaměřovač: (1952-1958)
(2250 m za koncem VPD - cca v ose)
Loc: 50°22'27.317"N, 13°32'19.612"E
http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=131075071@y=137000448@z=14

"GONIO" - vysílací středisko zaměřovačů: (1951-xxxx)
(pův. zaměřovač EP 2A, 1200 m za koncem VPD - cca v ose)
Loc: 50°22'25.129"N, 13°33'17.7"E
http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=131111743@y=136997568@z=14

Proč na letišti, určeném pro provoz proudových letounů byl "zasazen" tento radiový zabezpečovací prostředek, pracující v pásmu krátkých vln ?
Většina "znalců letectva" namítne, že pro spojení mezi pracovišti řízení letového provozu či naváděcími stanovišti s letouny ( a letounů mezi sebou) se dlouhá léta používalo tzv. I. letecké pásmo (100-150 MHz), což bylo "zjednodušeně" pásmo velmi krátkých vln. To je sice pravda,
ALE: Letouny S-101/Jak-23 a první serie S-102/MiG-15 měly palubní KRÁTKOVLNNÉ radiostanice RSI-6, pracující v pásmu 3-6 MHz.
Na "opačné" straně VPD a v její prodloužené ose se nacházely další dvě stanoviště radionavigačních prostředků, zřízená již v létě 1952 a která "přežila" celou dobu existence leteckých a zabezpečovacích útvarů na letišti. Byly to podstatě středo a dlouhovlnné vysílače - nesměrové radiomajáky (dnes ozn. jako NDB) umožňující letounům vybavených radiopolokompasem nebo radiokompasem navigaci (na letových tratích) -"přivedení" k radiostanici a na osu přistávacího manévru. Pro určení polohy/místa těchto přívodných radiostanic/radiomajáků, byly ještě doplněny návěstním radiomajákem/"Markrem", což byl VKV vysílač s anténou, zabezpečujíci směrové vyzařování radiových vln vzhůru (ve tvaru zploštělého trychtýře) a při "přeletu" signalizující tento okamžik ("polohu") na palubě letounu.
Podrobněji v příspěvku: Prostředky LZS

I. Vzdálená přívodní radiová stanice: (1952-1993)
(tzv. "Dálná" - 4000 m před prahem a v ose VPD)
Dřevěný barák - typ UA 3 (od r. 1958 zděná budova, postavená "svépomocí")
Loc: 50°21'55.081"N, 13°39'53.142"E
http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=131361152@y=136963199@z=14

II. Blízká přívodní radiová stanice: (1952-1993)
(tzv. "Bližná" - 1000 m před prahem a v ose VPD)
Dřevěný barák - typ UA 3 (později také zděná budova-"podobná Dálné")
Loc: 50°22'7.274"N, 13°37'13.843"E
http://www.mapy.cz/#mm=Fh@x=131260671@y=136977087@z=14

Tyto pozemní zabezpečovací prostředky byly "včleněny" do čety leteckých zabezpečovacích prostředků, která v té době byla součástí letištního praporu. Velitelem čety a fakticky prvním velitelem žatecké
„zabezpečovačky“ byl ustaven npor. Neliba Josef.
V srpnu 1952 přebral velení čety npor. Grunt Jan, který četě velel až do konce r. 1952.

2. Samostatným útvarem - VÚ 2705 Žatec:

K 01.01.1953 nařízením čj. 0055964-VL/OM ze 4. února 1953 byly zrušeny „čety“ a byly zřízeny roty leteckých zabezpečovacích prostředků (roty LZP/ r lzp) a podřízeny příslušné letecké stíhací divizi.
1. rota LZP České Budějovice (krycí číslo VÚ 3495) 1. lsd
2. rota LZP Dobřany (krycí číslo VÚ 3263) 3. lsd
3. rota LZP Žatec (krycí číslo VÚ 2705) 5. lsd

Jednalo se o administrativní akt – pro jednotky LZP vyčlenili na OMS skupinu pořadových čísel od 1 po 9. Ještě než byl zmíněný dokument zveřejněn, tak ještě v měsíci lednu 1953 se na jiném místě dokladuje, že dostávají roty LZP čísla podle čísel leteckých divizí, které měly zabezpečovat.
(Ve Fondech 23. lpr je oznámení pro fin. náčelníka: „KR MNO-VL č. 73/53 ze 27. 1.1953 je ustanoven npor. Grunt Jan velitelem 5. roty LZP, ppor. Budínský Jiří velitelem čety LZP“).
Od té doby je "žatecká" rota je nadále v dokumentech označována již jako „5.“
Rota LZP byla organizována podle TMP č.70/86. Plánovaný stav: 9 důstojníků, 14 poddůstojníků z povolání, 5 poddůstojníků základní služby, 47 mužstva základní služby + 1 občanský zaměstnanec.

Otevřené názvy:
5. rota leteckých zabezpečovacích prostředků Žatec (5. rota LZP – 5. rlzp).
Zřízena k 01.01.1953 (čj. 0055964). Zrušena 30.09.1957 (čj. 0025700-OMS-1957)
– přejmenována na:
5. rota pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. rota PZN – 5. rpzn).
Zřízena k 01.09.1957 (čj. 0025700-OMS-1957). Zrušena k 31.08.1958 (čj. 0018887-VL PVOS-1958)
– reorganizován na:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. prapor PZN – 5. prpzn).
Zřízen k 1.10.1958 (čj. 0018887-VL PVOS-1958). Zrušen k 31.8.1963 (čj. 005045-OMS-1963)
– přejmenován na:
5. prapor radiotechnického zabezpečení Žatec (5. prapor RTZ – 5. pr rtz) k 01.09. 1963 (čj. 005045-OMS-1963). Zrušen k 30.04.1991.

Po reorganizaci a po sloučení s 23. letištním praporem od 01.05.1991 (je také uváděno od 02.05.1991) vznikla 11. letecká základna Žatec VÚ 4928.

Otevřený název útvaru se několikrát změnil, nezměnil se však nikdy jeho hlavní úkol:
„Pozemními radiovými, radiotechnickými a světlotechnickými prostředky zabezpečit nepřetržitě letovou činnost stihačům, chránícím naši vzdušnou hranici a zabezpečit bezpečný návrat na domácí základnu ...“

Organizace "Zabezpečovačky"
Vnitří organizace se postupně několikrát změnila. Nikdy se nezměnil fakt, že se jednalo o "nejdelší" útvar na letišti, protože "jeho" jednotky/pracoviště či stanoviště (v "síle" 3-5 vojáků) byla tzv. "odloučená" a rozložena v ose VPD (nebo těsně kolem ní) - od "dálné", umístěné 4 000 m před prahem až po KV zaměřovač DFG, umístěný 2 250 m za konce VPD, dlouhé 2 500 m, kolem ní byla stanoviště ovládání světlotechnických prostředků. Celkem tedy na délce 8 750 m.
Po celou dobu existence útvaru se požadovala schopnost zabezpečit činnost určeným leteckým jednotkám ze dvou letišť. (Hlavní "výzbroj" na stanovištích byla stacionární, doplněná mobilní soupravou. Ta byla většinou tzv. zbalena - připravena na "výjezd"."
Spojení ve "prospěch" stíhacích leteckých pluků až do reo 1958 zabezpečovaly spojovací čety zabezpečovacího letištního praporu.

V období od zřízení "rot" do r. 1958 (do reorganizace na prapor) mimo štábu tvořily útvar dvě čety:
1) Radionavigační (2 stanoviště "přívodných" radiostanic, zaměřovače s vysílacím střediskem)
2) Světlotechnická ( 2 stanoviště světlometů a 3 stanoviště LUČ)
Na "rotě" (tedy mimo odloučená stanoviště) byla skupina vojáků, kteří byli cvičeni pro některou z odbornosí radionavigační nebo světlotechnickou a při "poplachu s výjezdem" na záložní letiště doplňovali osádky z odl. stanovišť.

Reorganizace ČSLA k 1.10.1958
Součástí těchto změn byla i rozsáhlá reorganizace pozemního zabezpečení navigace, jejímž cílem bylo sloučení dosud roztříštěných jednotek, podílejících se na zabezpečení leteckých útvarů po stránce spojení a letecké zabezpečovací služby. Na letištích se změna odrážela jednak u letištních praporů, u nichž byly zrušeny spojovací čety a spolu s družstvem startového VS „přešlo“ spojení pro zabezpečovaný letecký pluk do složení nového praporu PZN.
Prapor PZN tvořily:
- Velitelství praporu:
- Dvě skupiny zabezpečení letového provozu:
a) Provozní skupina: vznikla ze světlotechnické čety původní roty PZN a v nové organizaci z ní vzniklo družstvo LUČ-1D a družstvo přistávaích světlometů/světlometných stanic a činnosti od bývalých spojovacích čet lpr: telefonní ústředna letištního uzlu, dálnopisná stanice, podací stanice, stavební družstvo a mobilní velitelské stanoviště leteckého pluku.
b) Rádiová skupina: vznikla z radionavigační čety původní roty PZN a v nové organizaci ji tvořila družstva: radiového uzlu, mobilních radiostanic VKV a KV, radiovozů leteckého představitele, zaměřovací stanoviště a obě přívodné radiostanice.
- Týlové jednotky:
– Exploatační skupina: Zabezpečovala provozu schopnost prostředků a automobilní techniky praporu
- Výcviková četa: Byla určena k zabezpečení výcviku nováčků a záloh.
V roce 1959 byla do sestavy praporů včleněna od pluků meteorologická služba a vytvořila samostatnou skupinu: Letecká povětrnostní stanice ("Meteor").

1.10.1960 byla nařízena další organizační změna a TMP u praporů PZN.
Hlavní změnou byla změna názvů zabezpečovacích skupin a v nich organizace v četách. Došlo i k přesunům pracovišť a družstev podle poslání a v rámci nově pojmenovaných skupin.
a) Skupina letového a radionavigačního zabezpečení:- Četa radionavigační: Přívodné radiostanice, zaměřovače, družstvo startového a přistávacího stanoviště, radiolokační přistávací systém
- Četa světlo technická: Družstvo přistávacích světlometů a dvě družstva osvětlovacího systému LUČ-1D
b) Skupina zabezpečení velení:
- Provozní četa: Družstvo VS pluku, stavební družstvo, tel. ústředna, dálnopisná a podací stanice
- Rádiová četa: Družstvo radiového uzlu, KV a VKV rádiové stanice, Radiovozy
c) Letecká povětrnostní stanice: (zůstala v původním stavu)
U praporu PZN bylo dle TMP: 18 důstojníků, 20 podd. z povolání a 131 vojáků zákl. služby.

Organizace praporu RTZ od 1.9.1963
1. Velitelství
2. Skupina zabezpečení velení: (velitel skupiny, staršina /výkonný praporčík skupiny
- Rádiová četa: (velitel) družstva VKV / KV radiostanic a radiovozů RAL
- Provozní četa: (velitel), podací stanice (náčelník), telefonní a dálnopisná ústředna
- Řídící přistání: (Starší řídící přistání RL systému, řídící přistání);
- Pomocník ŘLP ( pomocnice dispečera)
3. Skupina radionavigačního zabezpečení letů: (Velitel skupiny, Pomocník velitele pro technické věci, staršina /výkonný praporčík )
- Radionavigační systém: (náčelník systému - zástupce velitele skupiny)
(systém OSP-48 - „dálná“ a „bližná“ přívodné radiové stanice, zaměřovač VKV, družstvo přistávacích světlometných stanic a dvě družstva osvětlovacího systému LUČ-1D.
- Radiolokační přistávací systém (RSP) : náčelník systému,
(RL - radiolokátor letištní/ přehledový ozn. jako dispečerský : (náčelník RL)
(RP - radiolokátor přistávací : náčelník RP

K 1.9.1967 byla vytvořena rotní organizace zabezpečovacích jednotek praporů RTZ
Nově prapor RTZ tvořily:
1. Velitelství
2. Týlová četa
3. Rota radiolokačního zabezpečení letů a velení
- Spojovací uzel VS s KV, VKV a UKV radiostanicemi, mobilní VS pluku "SMRK" a podací stanice
- Radiolokační přistávací systém a přehledový radiolokátor P-12
( Velitel roty: technik roty; velitel spojovacího uzlu VS; velitel RL P-12 ( technik); velitel RL přistávacího systému (starší technik + 3 technici); náčelník NASTA.
4. Rota radionavigačního zabezpečení letů (schopná zabezpečit provoz ze 2 letišť)
- 1. Položení radionavigačních, světlotechnických a rádiových prostředků
- 2. Položení radionavigačních, světlotechnických a rádiových prostředků
( Velitel roty: technik roty; 2x velitel systému OSP-48 (+ 2x velitel čety);

Od 1.11.1975 se uskutečnila další reorganizace útvarů RTZ.
Sledovala záměr vytvořit u útvaru dvě jednotky (roty), z nichž každá bude schopná zabezpečit letovou činnost na určeném letišti.
Nově prapor RTZ tvořily:
1. Velitelství:
2. 1. rota radiotechnického zabezpečení: (určena k zabezpečení operačního letiště)
(velitel roty, technik roty, výkonný praporčík)
- Četa RTZ: (velitel čety RTZ, náčelník soupravy pro vytýčení VPD)
- Startové VS, 2 přívodné radiostanice, kódový neonový maják, souprava pro vytýčení a osvětlení VPD, družstvo světlometných stanic
- Rádiová četa: (velitel rádiové čety) VS leteckého pluku "SMRK", VS velitele praporu RTZ "PAVEL", 4 rádiové stanice
- Spojovací četa: (velitel spojovací čety) Družstvo telefonních a dálnopisných stanic, rádioreleová stanice, radiostanice, přijímací radiové středisko
- RL přistávací systém (náčelník RL přistávacího systému, náčelník RL, technik)
Letištní a přistávací RL, přenosové zobrazení RTL-4P, zaměřovač VKV/UKV,
- Naváděcí RL
3. 2. rota radiotechnického zabezpečení: (určena k zabezpečení základního letiště)
(velitel roty, technik roty, výkonný praporčík)
- Četa RTZ: (velitel čety RTZ, náčelník soupravy pro vytýčení VPD)
- Startové VS, 2 přívodné radiostanice, kódový neonový maják, souprava pro vytýčení a osvětlení VPD, družstvo světlometných stanic
- Rádiová četa: (velitel rádiové čety) 3 rádiové stanice
- Spojovací četa: (velitel spojovací čety) Dálnopisná stanice, telefonní stanice, přijímací radiové středisko
- RL přistávací systém (náčelník RL přistávacího systému, náčelník RL, technik)
Letištní a přistávací RL, přenosové zobrazení RTL-4P, zaměřovač VKV /UKV
- Systém stacionárního zařízení letiště: Prostředky RTZ LSŘL, automatická telefonní ústředna a dálnopisná stanice, přijímací a vysílací radiové středisko, stacionární osvětlovací systém letiště
Po zařazení nové techniky ještě:
- Systém skupiny radiových majáků PRMG
- Radionavigační systém RSBN
4. Četa týlového zabezpečení: (velitel čety TZ)
- Družstvo TZ, Družstvo automobilní, Družstvo hospodářské
- Dílna spojovací a RTZ (náčelník, technik)
- RTZ úkrytů letounů a techniky

Tato organizace "vydržela" až do zrušení útvaru.

P.S. Mimo to "tvořily" od 01.09.1965 součást útvaru postupně i 2 "Jednotky zvláštního určení" - 5. rota RTZ "S" a od 01.09.1962 ještě 2. rota "S". Měly statut samostatných jednotek s krycím číslem a vlastním velenín. Velitelsky byly podřízeny veliteli 5. praporu RTZ, ale řídily se "vlastním" statutem. "Mateřský" útvar "občas" využíval část jejich techniky, ale jejich určení bylo prioritně jiné, než zabezpečení 11. slp. Proto nebudou na tomto podrobněji popsány. Zrušeny byly po r. 1990.

Zdroje: VÚA Praha; SpA AČR Olomouc; vlastní archiv
Naposledy upravil(a) VystavelS, dne 06.07. 2010 10:02, celkem upraveno 13 x.

VystavelS,
Specialista
Příspěvky: 86
Registrován: 30.06. 2008 15:44

Personální obsazení útvaru

Příspěvek od VystavelS, » 23.06. 2010 21:45

A. Funkcionáři útvaru

Velitel útvaru:
1. npor. Grunt Jan 01.1953 - 08.1954
2. npor. Tischer Václav 08.1954 - 09.1955
3. npor. Havlíček Jan 09.1955 - 08.1958
4. kpt. Bareš František 09.1958 - 11.1962
5. kpt. Mervart Václav 02.11.1962 - 15.02.1963 (pověřen)
6. mjr. Ševčík Fridolín 16.02.1963 - 05.1963
7. kpt. Tomek Bohuslav 06.1963 - 04.1970
8. pplk. Procházka Antonín 05.1970 - 06.1970 (pověřen)
9. mjr. Masopust Jan 06.1970 - 09.1975
10. mjr. Ing. Dvořák Miroslav 29.09.1975 - 28.10.1977
11. mjr. Ing. Šilhavý Jiří 15.10.1977 - 01.10.1979
12. npor. Ing. Veselý Josef 01.10.1979 - 23.11. 1981
13. mjr. Weinhauer Zdeněk 24.11.1981 - 15.04.1985 (+)
14. kpt. Ing. Slezák Jan 26.04.1985 - 19.09.1988
15. mjr. Čížek Josef 20.09.1988 - 17.09.1990
16. kpt. Ing. Tausch Jindřich 18.09.1990 - 30.04.1991

Náčelník štábu - NŠ:
npor. Havlíček Jan 01.09.1958-31.12.1959
kpt. Mervart Václav 01.01.1960-08.11.1962
mjr. Ševčík Fridolín 09.11.1962-27.08.1965
mjr. Masopust Jan 28.08.1965-18.11.1970
pplk. Ing. Janoušek František 19.11.1970-04.04.1971
mjr. Ing. Dvořák Jan 05.04.1971-30.11.1971
kpt. Ing. Myšička Josef 01.12.1971-30.01.1974
pplk. Ing. Vohánka Josef 31.01.01.1974-16.08.1977
por. Ing. Veselý Josef 17.08.1977-30.09.1979
mjr. Krpejš Václav 01.10.1979-12.04.1990
mjr. Ing. Tausch Jindřich 13.04.1990-20.09.1990
mjr. Hanuš Jiří 21.09.1990-30.4.1991

Zástupce velitele pro věci politické – ZVP: (do 2.1.1990)
kpt. Nový Karel, npor. Škorpík Jaroslav, mjr. Štola Jiří, mjr. Jedinák Mikuláš, mjr. Smutný Vítězslav, mjr. Mašek Miroslav, por. Slatinský Jaroslav, por. Ing. Taufer Bohumil, por. Rüdiger Vladimir, mjr. RSDr. Frič Jan, kpt. Rybárik Ján

Zástupce velitele pro provoz – ZVPP: (1.10.1958 – 30.9.1975)
kpt. Kovář Jan, npor. Masopust Jan, kpt. Kožíšek Eduard, mjr. Stacho Šimon, mjr. Ing. Dvořák Jan,
mjr. Stacho Šimon, mjr. Ing. Blinka Jaroslav, mjr. Ing. Dvořák Miroslav

Zástupce velitele – ZV: (1.10.1975 – 30.4.1991)
kpt. Ing. Šilhavý Jiří, por. Ing. Toufar Bohumil, kpt. Krpejš Václav, npor. Ing. Musil Juraj,
kpt. Ing. Slezák Jan, mjr. Čížek Josef, kpt. Ing. Tiefenbach Pavel

Zástupce velitele pro věci technické – ZVT:
por. Kunst Miloš, por. Havlíček Jan, npor. Stacho Šimon, kpt. Kožíšek Eduard, mjr. Stacho Šimon,
mjr. Kožíšek Eduard, mjr. Novák Jaroslav, kpt. Ing. Rychtařík František, mjr. Cimbálník Ladislav,
kpt. Ing. Šilhavý Jiří, mjr. Weinhauer Zdeněk, kpt. Ing. Slezák Jan, npor. Ing. Tausch Jindřich,
kpt. Ing. Antoš Pavel

Náčelník Tajné spisovny/spisovna; Důstojník pro evidenci; Písařka
čet. Vaněčková Věra, rtm. Berková Božena, nprap, Magurová Jaroslava, *nprap. Kaslová Marie,
nrtm. Lešková Marie; o.p. Šeretková Hana, o.p. Fričová Jana,

Inženýr pro sdělovací, radionavigační a radiolokační techniku/Inženýr :
kpt. Ing. Vacek Přemysl, kpt. Ing. Brabec Josef, kpt. Ing. Šilhavý Jiří, npor. Ing. Slabý Josef,
por. Ing. Slezák Jan, por. Ing. Tausch Jindřich, npor. Ing. Antoš Pavel, npor Ing. Nociar Zdeněk

Náčelník automobilní služby:
kpt. Nový Vladimír, mjr. Ing. Bauer František, por. Ing. Krupař Miroslav, npor. Magur Ján, por. Jarý Jiří, npor. Filip Štěpán

Velitel výcvikové čety: (1.10.1958 – 1.9.1963)
npor. Provázek Jan, por. Šupej Josef

B. Funkcionáři jednotek:

Náčelník exploatační skupiny: (1.10.1958 – 1.10.1960) Změna názvu fce
npor. Šusták Tibor

Náčelník dílny spojení a prostředků PZN /RTZ * Náčelník dílny:
npor. Šusták Tibor, nrtm. Bláha Miroslav, rtm. Váhala Tomáš, nrtm. Adam Lubomír, nrtm. Antoš Pavel, pprap. Zachar Juraj, nprap. Císař Karel, por. Ing. Lívanec …

Náčelník provozní skupiny: (1.10.1958 – 1.10.1960) Změna názvu fce
npor. Stacho Šimon

Náčelník rádiové skupiny: (1.10.1958 – 1.10.1960) Změna názvu fce
npor. Masopust Jan

Velitel skupiny zabezpečení velení: (1.10.1960 – 31.8.1967) Změna názvu fce
npor. Hůlka František, npor. Macháček Stanislav

Velitel skupiny letového a radionavigačního zabezpečení: 1.10.1960 – 31.8.1967 Změna názvu fce
npor. Stacho Šimon, kpt. Šaloun Jaroslav

Velitel 1. roty radiolokačního zabezpečení letů a velení: 1.9.1967 – 1.10.1975
mjr. Kotek Jiří, mjr. Šaloun Jaroslav, kpt. Fidler Jiří, npor. Krpejš Václav

Velitel 2. roty radionavigačního zabezpečení letů: 1.9.1967 – 1.10.1975
kpt. Šaloun Jaroslav, npor. Hanuš Jiří

Velitel 1. roty: 1.10.1975 – 30.4.1991
kpt. Krpejš Václav, por. Ing. Stacho Stanislav, por. Murko Miloš, npor. Ing. Kudela Ivan, por. Ing. Rámeš Pavel, npor. Ing. Kubinec Miroslav, por. Ing. Šulovský Štefan, por. Ing. Vančík Vladimír

Velitel 2. roty: 1.10.1975 – 30.4.1991
kpt. Hanuš Jiří, npor. Čížek Josef, npor. Koháček Karel, npor. Ing. Havrda Vladimír

Velitel 5. roty RTZ „S“: 1.9.1965 – 1.10.1991
pplk. Berka Bohumil, kpt. Antala Ladislav

Velitel 2. roty RTZ „S“: 1.9.1969 – 1.10.1991
mjr. Štola Jiří, mjr. Ing. Kilberger Josef, mjr. Kotek Jiří, plk. Ing. Kacl Miloslav,
mjr. Linek /(?Linka) Jaroslav, pplk. Mourek Vladimír, mjr. Šaloun Jaroslav

Zdroje:
VÚA Praha; SpA AČR Olomouc; vlastní archiv

VystavelS,
Specialista
Příspěvky: 86
Registrován: 30.06. 2008 15:44

Pozemní prostředky Letecké zabezpečovací služby (LZS)

Příspěvek od VystavelS, » 04.07. 2010 16:55

Za dobu "fungování" pozemní služby, zabezpečující letový provoz vojenského letectva po stránce navigace a komunikace došlo k několika změnám (viz. otevřené názvy), ale fakticky se vždy jednalo o prostředky Letecké zabezpečovací službu (LZS) - tak ji nikdy nepřestaly označovat v civilním letectvu.
Do povědomí se zřejmě "zapsal" název radiotechnické zabezpečení, který se v našem vojenském letectvu nejdéle. (Ale to není nejdůležitější). Jistě není náhodou, že v současnosti naše Vzdušné síly se "vrátily" k názvu Letecká radionavigační služba (LRNS)).

Následující krátký přehled by měl pomoci se orientovat jednak v tom, co se pod mnohdy záhadným názvem vlastně skrývalo a jak onen prostředek "vypadal", event. čím byl typický při vnějším pohledu na "viditelnou" část. Nepůjde o podrobný a vyčerpávající "seznam", ani popis funkce, ale budou zmíněny nejrozšířenější typy, používané v našem letectvu.

Pozemní prostředky lze rozdělit hlavně podle určení/funkce:
A) Spojovací/komunikační
B) Radionavigační
C) Radiolokační
D) Světlotechnické/světelné
E) Ostatní

VystavelS,
Specialista
Příspěvky: 86
Registrován: 30.06. 2008 15:44

Spojovací prostředky LZS

Příspěvek od VystavelS, » 04.07. 2010 22:28

A) Spojovací prostředky:
Nejrozšířenějšími prostředky, používanými (nejen) v letectvu jsou bezesporu spojovaci (dnes označované komunikační) prostředky. Jsou určeny k zabezpečení spojení mezi orgány velení vyšších stupňů, mezi jednotkami leteckého útvaru a součinnostními útvary letištního a radiotechnického zabezpečení, k řízení a zabezpečení letového provozu za všech situací a v reálném čase.

Z hlediska způsobu přenosu "hovoru" se dělí na linkové/drátové (jednodušeně telefony) a bezdrátové (zjednodušeně radoistanice).

Linkové prostředky

Obecně lze říci, že se tento typ spojení nelišil od ostatních druhů vojsk. Z počátků se jednalo především o tzv. polní vedení a až mnohem později to byla stabilní kabelová (vícežilová) vedení.
Nejstarším typem polního telefonu byl trofejní vz. 33N, pak jej nahradily sovětské TAI-43. Oba „válečné“ nahradil náš menší a lehčí typ TP-25. Rozšířený byl také „kufříkový“ TA-57. Jejich nedílnou součástí byly polní ústředny TÚ 11, TÚ 21. Dále tu fungovala tzv. automatizovaná síť.
Zřejmě nejzajímavějším "drátovým" prostředkem v letectvu bylo spojovací zařízení PSB-60. Povelová souprava "BLESK" byla určena k zabezpečení telefonního spojení na LSŘL, na velitelských a naváděcích stanovištích. Umožňovala konferenční spojení mezi jednotlivými místy velení a řízení letového provozu. Zabudovávala také do mobilních startových (SVS-62, SKP-9/11), velitelských ( SMRK, MOBILET) a naváděcích (NASTA)stanovišť.
Kompletní souprava, používaná na "věži" - letištním stanovišti řízení letů (LSŘL), se skládala z následujících částí :a) stojan přenašečů, b) 30 ti násobné pracoviště – umožňovalo těmto funkcionářům spojení jak s dalšími účastníky řízení letů na vlastním letišti, na sousedních letištích a s orgány oblastních stanovišť řízení letů, případně s velitelskými a naváděcími stanovišti.
10 ti a 5 ti násobné pracoviště – byly menší bloky, umožňující spojením s funkcionáři, které pro součinnost daný funkcionář potřeboval. „Desítková“ pracoviště byla u řídícího létání a leteckého dispečera. „Pětková“ pracoviště pak na ostatních pracovištích (řídící přistání, velitelské stanoviště, pracoviště planšetisty, pracoviště dozorčího meteorologa, dálnopis, ..). Součástí KAŽDÉHO pracovišti v síti PSB-60 byl tzv. hlasitý konec=hlasitá souprava (HLAS) , která umožňovala hlasitý příjem zpráv. Klíčování hovoru se provádělo pomocí mikrofonu s tlačítkem (tzv. "žabka"). Soupravy byly elektronkové, od sedmdesátých let polovodičové (ta je na následujícím fotu).
LZP -PSB-60.JPG
Radiové stanice

Pro bezdrátové=radiové spojení se používaly radiostanice v závislosti na možnostech šíření vln - tedy pro spojení na velké vzdálenosti se využívaly krátké vlny (KV), na vzdálenosti "s přímou viditelností" pak velmi krátké vlny (VKV) a také ultra krátké vlny (UKV). Jednalo se většinou o komplety vysílač/přijímač, nebo jen samostatné vysílače (na vysílacích střediscích) nebo přijímače (pro odposlech a pod.)
V počátcích byly využívány radiostanice "kořistního" původu a místo originálního (německého) názvu se používalo ozn. naše. Tak na př. SV/KV rdst FuG 10 byla ozn. LR 10 (letounová radiostanice typ 10), verze upravená pro pozemní pracoviště (radiovozy, řízení letového provozu) LR 10PZ (pozemní zařízení); KV rdst "JALTA", VKV rdst FuG 16 pak LR 16; radiovůz Kfz 17 (FuG 10 a FuG 16 - Auto Union Horch 901/typ 40 ) byl ozn. RDV 10/16M (mobilní).
LZP-RDV 10 16M.JPG
Pak na dlouhá léta "nastoupila" technika z SSSR.
Nedříve to byly "krátkovlnné" RAF KV-5 (pro spolení s letony s rdst RSI-6). Spolu se "zástavbou" palubních VKV radiostanic RSIU-3M/R-800 začaly dodávky radiovozů pro tzv. I. letecké pásmo (100-150MHz) RSK-1A/R-811; RAS-VKV-A/R-814; RSK-M-A/R-821; RAS-UKV-M1/R-824/R-824M byla také montována do P V3S). R-824LP (ZIL-157) a R-824LPM (ZIL-151) byly určeny hlavně pro provoz v systému VOZDUCH k vysílání kódových naváděcích povelů ve dvou kanálech, nebo jako záložní na jednom kanálu pro spojení s letouny v pásmu VKV. (Spolu s "mobilní" verzí jednotlivých typů byly dodávány také tzv. "bednové" verze pro stacionární použití na věžích a velitelských stanovištích.
LZS-RAS VKV a R-824.JPG
S postupnou modernizací letadlového parku letectva (a "zaplněností" I. leteckého pásma), se v sedmdesátých letech se začalo v čs. letectvu přecházet na kmitočtové pásmo v rozsahu 220 – 399 (400) MHz – označené jako II. letecké pásmo ( UKV). Pro toto pásmo byly dovezeny radiostanice mobilní R-834, které byly v zástavbě skříňové karoserie typu KUNG-1 na automobilu ZIL-130E nebo ZIL-157. Zavádění do provozu bylo provázeno řadou problémů.
Přechodným řešením byla zástavba UKV kompletu do automobilů P V3S a montáži radiostanice RTL-11 pro zabezpečení spojení s letouny v I. leteckém pásmu a byly používány s označením R-834ČS
Pak už byly dodávány "dvoupásmové" mobilní rádiová stanice R-831M na automobilu ZIL-130E a R-845M na podvozku GAZ-66. R-845M sloužila rovněž k vysílání kódových naváděcích povelů ve dvou kanálech VKV, nebo po jednom VKV a UKV nebo jako záložní na jednom kanálu pro spojení s letouny v pásmu VKV a UKV.
LZP-R-845 a R-849.JPG
V té dlouhé řadě typů nelze zapomenout na tzv. Radiové automobily letectva - (RAL). Nejdříve se jednalo o typ RAL-1,5t (Tatra 805 "vysoká skříň" s pracovištěm VKV a KV) a typ RAL-0,75t (GAZ-69M s radiostanicemi VKV a KV), "Neděle" A a B. Posledním typem pak byl radiový automobil letectva typ R-849 / R-849M ( UAZ-452AE s radistanicemi VKV, UKV a KV).

Ze směrových stanic pak "Ženíšek", "Duha" a další.
Pro spojení na větší vzdálenosti (s nadřízeným stupněm, mezi letišti atd) se používaly KV radiostanice R-118 a R-140 vč. "doplňkových" zařízení (dálnopis, "ZAS",..)

Vedle "velkých" stacionárních a mobilních radiostanic se používaly i přenosné radiostanice s rozsahy leteckých pásem R-809 (VKV), R-859 (UKV).
LZP-Antény.JPG
Zdroj: "Historie RTZ..." (AVIS 2008), vlastní archiv
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.

Odpovědět

Zpět na „11.slp - Žatec“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host